Friday, 21 January 2022  
  

Hội thảo quốc gia: Nhà ở công nhân - thực trạng và giải pháp

Ngày 17/10, tại Tp mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã tổ chức Hội thảo Quốc gia về “Nhà ở công nhân - Thực trạng và giải pháp” với sự phối hợp của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban BCĐ TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ông Đặng Ngọc Tùng, chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, bà Bùi Thị Thanh, PCT UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Bình Dương cùng chủ trì Hội thảo.

details-images

Hội thảo tập trung thảo luận các nhóm vấn đề như : 

  • Những khó khăn, vướng mắc , bất cập trong cơ chế, chính sách cần được tháo gỡ, bổ sung, sửa đổi; 
  • Đề xuất giải pháp xử lý, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới cần được nghiên cứu, ban hành để đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân;
  • Đề xuất mô hình đầu tư để phát triển nhà ở, các công trình văn hóa , công trình phúc lợi phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước, cũng như điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo đánh giá của Bộ xây dựng, nhà ở là một trong các nhu cầu thiết yếu của đời sống, là điều kiện cần thiết để phát triển nhân tố con người một cách toàn diện, đồng thời là nhân tố quyết định để phát triển nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều khu công nghiệp đã được hình thành và đi vào hoạt động. Đến nay cả nước có đã có trên 260 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 72 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể thuê đạt 46 nghìn ha. Đã có trên 170 KCN đi vào hoạt động, còn lại đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản. Các KCN của Việt Nam đã thu hút được gần 4.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 336.000 tỷ đồng. Các khu kinh tế của Việt Nam thu hút 700 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 53,6 tỷ USD và gần 4.400 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 33 tỷ USD và 330.000 tỷ đồng.

Trong những thành tựu phát triển KT-XH đã đạt được có sự đóng góp rất lớn của 1,6 triệu lao động trực tiếp đang làm việc tại các KCN và hàng triệu công nhân , lao động làm việc tại các cụm công nghiệp. Theo dự báo thì đến năm 2015 có khoảng 4 triệu và đến năm 2020 khoảng 6 triệu, trong đó khoảng 70 % là lao động ngoài tỉnh, xa nhà có nhu cầu về chổ ở. Ước tính số công nhân, lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở đến năm 2015 khoảng 2,65 triệu người, tương đương khoảng 21,2 triệu m2 và vào năm 2020 là khoảng 4,2 triệu người tương đương 33,6 triệu m2 nhà ở. Thực tế hiện nay, tại các khu công nghiệp chỉ mới có khoảng 20% tổng số công nhân lao động có chổ ở ổn định.

Trước tình hình thực tế và nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở cho công nhân lao động, Hội thảo Quốc gia về nhà ở công nhân – Thực trạng và giải pháp thực sự là một diễn đàn nóng với nhiều ý kiến đầy tâm huyết của các cấp lãnh đạo từ Bộ, Ngành đến các địa phương và cả những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng đô thị.

Theo Becamex IDC